Meny

Testbäddsprojekt

Vår verksamhet utgår från de ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet och fokuserar på följande fyra programområden: Den attraktiva staden, Den cirkulära staden, Den klimatsmarta staden och Framtidens mobilitet.

Läs mer om de projekt som Barkarby Science har eller haft del i nedan;


Trace4value

Målsättningen med CIRCLA-samarbetet är att skapa bättre förutsättningar att arbeta med spårbarhet för de företag som medverkar i projektet, och i förlängningen även för aktörer utanför projektet.

Läs om

Smarta Växter I Klimatets Tjänst, ”SVIKT”

Smarta Växter i Klimatets Tjänst med syfte att skapa positiva klimateffekter

Läs om

Viable Cities – Klimatneutrala Barkarbystaden 2030

Viable Cities, det strategiska innovationsprogrammet för smarta och hållbara städer, är den hittills största satsningen som genomförts i Sverige på forskning och innovation om smarta och hållbara städer. I projektet Klimatneutrala städer 2030 är Barkarby Science en del ...

Läs om

Cirkulär Fjärrvärme

Sortera mera - Det stora målet med projektet är att bidra till en minskning av koldioxidutsläppen som är relaterade till uppvärmningen av fastigheterna.

Läs om

Bikeable City

Barkarby Science deltar i ett projekt som vill möta utmaningarna med folkhälsa samt rättvis, säker och klimat- och miljöanpassad stadstrafik. Vår idé består av ett antal lösningar som möjliggör och gynnar framväxten av resmönster på stadsdelsnivå, i vilka ...

Läs om

Drive Sweden Policy Lab

Projektets syfte med är att genom labbet utforska hur teknik- och tjänsteutvecklingen relaterar till det existerande lagutrymmet för framtidens mobilitetstjänster.

Läs om

Uppbyggnad av Testbädd Barkarbystaden

Barkarby Science vill tillsammans med sina ägare och kommande samarbetspartners skapa förutsättningar för att använda delar av stadsutvecklingsprojektet Barkarbystaden som testbädd. För att möjliggöra detta behöver diverse analyser genomföras och strategier formuleras. I Barkarbystaden (inkl. Veddesta) kommer upp ...

Läs om

Modern mobilitet i Barkarbystaden

Projektet integrerar flera moderna mobilitetslösningar i ett helhetsgrepp för ökat hållbart resande i Barkarbystaden.

Läs om
Kontakta oss

Undrar du något? Vi svarar dig gärna.

Vill du bli medlem i vårt nätverk eller pitcha en idé så kan du fylla i formulären på Bli medlem eller Pitcha idé. Har du generella frågor når du oss på kontaktinfo bredvid, samt info@barkarbyscience.se

Barkarby Science AB

Vasaplatsen 11
177 80 Järfälla

Sophia Sundberg
Sophia Sundberg

VD

Mob: 0736592629
sophia.sundberg@barkarbyscience.se

Lise-Lotte Herrfall
Lise-Lotte Herrfall

Projektledare

Mob: 0727434800
Lise-Lotte.Herrfall@Barkarbyscience.se