Meny

Testbäddsprojekt

Vår verksamhet fokuserar på följande fyra programområden:
Den klimatsmarta staden, Den cirkulära staden, Framtidens mobilitet och Den attraktiva staden.
Vi ser till värden inom den ekonomiska, ekologiska och sociala hållbarhet och arbetar för agenda 2030.

Läs mer om de projekt som Barkarby Science har eller haft del i nedan;


IoTak- Smarta Tak för snabbare klimatomställning.

Takytor är en outnyttjad resurs som kan skapa stor samhällsekonomisk nytta, inte minst om den samordnas. Syftet med projektet är att utveckla en IoT-lösning som stärker kommunens förmåga att använda takytor på ett optimalt sätt. Data från sensorer kommer att användas som beslutsunderlag vid anläggandet av nya, gröna tak samt för underhåll. Målet är att projektet ska bidra till ökad användning av kommunens tak som möjliggörare för en snabbare klimatomställning.

Läs om

Urban Logistik Barkarby

Projektet Urban Logistik Barkarby ska vidareutveckla konceptet "Älskade Stad" genom att ta fram en beskrivning och design på en cirkulär logistik för urbana materialflöden samt ta fram en affärsmodell för detta. Målsättningen är att designen ska implementeras och testas på riktigt i stadsmiljön i Barkarby. Tillsammans med lokala service- och handelsaktörer, fastighetsägare och Järfälla kommun genomförs en utvecklingsprocess. Den startar med en nulägesbeskrivning av stadens flöden som kommer att optimeras med hjälp av en IT-plattform för resurseffektiv hantering av tillgängliga transporter, lager och logistikresurser. Plattformen kommer att vara kopplad till returflöden och se till hur de bäst kommer till användning i ett effektivt cirkulärt system.

Läs om

Trace4value

Målsättningen med Trace4Value samarbetet är att skapa bättre förutsättningar att arbeta med spårbarhet för de företag som medverkar i projektet, och i förlängningen även för aktörer utanför projektet.

Läs om

Smarta Växter I Klimatets Tjänst, ”SVIKT”

Smarta Växter i Klimatets Tjänst med syfte att skapa positiva klimateffekter

Läs om

Viable Cities – Klimatneutrala Barkarbystaden 2030

Viable Cities ett av Sveriges 17 strategiska innovationsprogram städer och kommuer går samman för snabbare klimatomställning

Läs om

Cirkulär Fjärrvärme

Sortera mera - Det stora målet med projektet är att bidra till en minskning av koldioxidutsläppen som är relaterade till uppvärmningen av fastigheterna.

Läs om

Bikeable City

Hälsofrämjande för den attraktiva staden, den cirkulära, den klimatsmarta genom framtidens mobilitet - cykling

Läs om

Drive Sweden Policy Lab

Projektets syfte med är att genom labbet utforska hur teknik- och tjänsteutvecklingen relaterar till det existerande lagutrymmet för framtidens mobilitetstjänster.

Läs om

Uppbyggnad av Testbädd Barkarbystaden

Barkarby Science vill tillsammans med sina ägare och kommande samarbetspartners skapa förutsättningar för att använda delar av stadsutvecklingsprojektet Barkarbystaden som testbädd. För att möjliggöra detta behöver diverse analyser genomföras och strategier formuleras. I Barkarbystaden (inkl. Veddesta) kommer upp ...

Läs om

Modern mobilitet i Barkarbystaden

Projektet integrerar flera moderna mobilitetslösningar i ett helhetsgrepp för ökat hållbart resande i Barkarbystaden.

Läs om
Kontakta oss

Undrar du något? Vi svarar dig gärna.

Vill du bli medlem i vårt nätverk eller pitcha en idé så kan du fylla i formulären på Bli medlem eller Pitcha idé. Har du generella frågor når du oss på kontaktinfo bredvid, samt info@barkarbyscience.se

Barkarby Science AB

Vasaplatsen 11
177 80 Järfälla

Sophia Sundberg
Sophia Sundberg

VD

Mob: 0736592629
sophia.sundberg@barkarbyscience.se

Lise-Lotte Herrfall
Lise-Lotte Herrfall

Projektledare

Mob: 0727434800
Lise-Lotte.Herrfall@Barkarbyscience.se