Meny

Aktuella projektVår verksamhet utgår från de ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet och fokuserar på följande fyra programområden: den attraktiva staden, den cirkulära staden, den klimatsmarta staden och framtidens mobilitet. Här nedan listar vi pågående projekt vi är involverade i.

Testbädd Barkarbystaden

Barkarby Science vill tillsammans med sina ägare och kommande samarbetspartners skap förutsättningar för att använda delar av stadsutvecklingsprojektet Barkarbystaden som testbädd. För att möjliggöra detta behöver diverse analyser genomföras och strategier formuleras. I Barkarbystaden (inkl. Veddesta) kommer upp till 25000 bostäder att byggas, vilket skapar möjligheter att utveckla hållbart bostadsbyggande, där utvecklade processer och ny […]

Läs om

Bikeable city

Barkarby Science deltar i ett projekt som vill möta utmaningarna med folkhälsa samt rättvis, säker och klimat- och miljöanpassad stadstrafik. Vår idé består av ett antal lösningar som möjliggör och gynnar framväxten av resmönster på stadsdelsnivå, i vilka cykling blir ett dominerande inslag. Innovations-idén innefattar bl a att lösa upp hinder för cykling som dagens […]

Läs om

Modern mobilitet i Barkarbystaden

Projektet integrerar flera moderna mobilitetslösningar i ett helhetsgrepp för ökat hållbart resande i Barkarbystaden.

Läs om

LEVA i Barkarbystaden

Vi startar nu ett projekt där vi vill skapa förutsättningar för boende och verksamma i Barkarbystaden att samverka för att nå ett tryggt, inkluderande och trevligt Barkarbystaden med människan i centrum. Vi kommer att börja inom området hållbar mobilitet.

Läs om

Viable Cities – Klimatneutrala Barkarbystaden 2030

Viable Cities, det strategiska innovationsprogrammet för smarta och hållbara städer, är den hittills största satsningen som genomförts i Sverige på forskning och innovation om smarta och hållbara städer. I projektet Klimatneutrala städer 2030 är Barkarby Science en del av det konsortium som tillsammans med Järfälla kommun, ÅF, NCC, E.ON Energilösningar samt Södertörns högskola kommer ta ett helhetsgrepp kring klimatneutral samhällsbyggnad och undersöka hur modern mobilitet, digitalisering och samhällsplanering kan bidra till klimatneutralitet i såväl Barkarbystaden som i framtida stadsutvecklingsprojekt. Inom ramen för projektet kommer Barkarby science studera hur vi kan utvecklas som innovationsplattform kopplat till klimatneutralitet.

Läs om