Meny

Projektinfo


Projektnamn

Uppbyggnad av Testbädd Barkarbystaden

Projektledare

Jenny Ångman Barkarby Science
Stina Behrens Barkarby Science

Medverkande aktörer

Atrium Ljungberg
Järfälla Kommun
NCC
Skanska
Järfälla hus
Södertörns högskola

Status

Uppbyggnad av Testbädd Barkarbystaden

Barkarby Science vill tillsammans med sina ägare och kommande samarbetspartners skapa förutsättningar för att använda delar av stadsutvecklingsprojektet Barkarbystaden som testbädd. För att möjliggöra detta behöver diverse analyser genomföras och strategier formuleras. I Barkarbystaden (inkl. Veddesta) kommer upp till 25000 bostäder att byggas, vilket skapar möjligheter att utveckla hållbart bostadsbyggande, där utvecklade processer och ny teknik kommer att kunna användas under utbyggnadstiden

De analyser som behöver genomföras är behovs-,marknads- och omvärldsanalys. De kommer att genomföras genom att inhämta information från intervjuer med aktörer i Barkarbystadens utbyggnad, såsom byggherrar, infrastruktörer, befintligt näringsliv och start-ups. Intervjuer med motsvarande koncept, andra science parks samt litteraturstudier. Den inhämtade informationen sammanställs sedan och analyser genomförs. Det förväntade resultatet av analyserna är att de tydligt visar hur marknaden och omvärlden förhåller sig till motsvarande initiativ och på vilket sätt Barkarby Science är unikt och hur bäst nytta kan skapas. Tydliggörande av hur behovet ser ut av en testbädd inom ett stort stadsutvecklingsprojekt. Samt tydliggörande vilka verktyg som det finns behov av.

Nästa steg blir att ta fram en projektbeskrivning för Barkarby Science som facilitator till testbädden Barkarbystaden. I detta arbete ingår att ta fram en affärsmodell för testbädden där innovationer testas, beskriva hur ett nätverk ska skapas, fysiskt och på internet, hur koppling kommer att vara till start-ups och till högre utbildning, yrkeshögskola, gymnasium, grundskola mm. Det förväntade resultatet är en konkretisering av hur verksamheten kan bedrivas långsiktigt i en projektbeskrivning. En konkret affärsmodell för hur Barkarby Science ska kunna utveckla och bedriva verksamhet under utbyggnationen av Barkarbystaden.

Kontakta oss

Undrar du något? Vi svarar dig gärna.

Vill du bli medlem i vårt nätverk eller pitcha en idé så kan du fylla i formulären på Bli medlem eller Pitcha idé. Har du generella frågor når du oss på kontaktinfo bredvid, samt info@barkarbyscience.se

Barkarby Science AB

Vasaplatsen 11
177 80 Järfälla

Sophia Sundberg
Sophia Sundberg

VD

Mob: 0736592629
sophia.sundberg@barkarbyscience.se