Meny

Projektinfo


Projektnamn

Urban Logistik Barkarby

Projektledare

Sustainable Innovation

Medverkande aktörer

Ragn-Sells
Barkarby Science
BRING
Järfälla Kommun
KTH - Kungliga Tekniska Högskolan
Lunds Universitet

Status

Urban Logistik Barkarby

Hur ska framtidens hållbara flöde av varor till och från staden se ut och hur använder vi stadens utrymme på ett optimalt sätt? Med projektet Urban Logistik Barkarby, i Barkarby i Järfälla, är målet att skapa en cirkulär logistiklösning som bidrar till en attraktiv och klimatneutral stadsmiljö.

Barkarby är ett av Sveriges största och mest spännande samhällsbyggnadsprojekt. Det innebär både utmaningar, möjligheter och ett stort ansvar för Järfälla kommun att från början och tillsammans med lokala aktörer göra smarta, innovativa och hållbara val som främjar en klimatneutral stadsmiljö där människor och företag kan växa och må bra.

Barkarby Science har satt samman en intressentgrupp bestående av lokala service- och handelsaktörer, fastighetsägare och Järfälla kommun som tillsammans kommer genomföra en utvecklingsprocess, bland annat genom workshops. Allt utgår från en nulägesbeskrivning av stadens flöden som kommer att optimeras med hjälp av en IT-plattform för resurseffektiv hantering av tillgängliga transporter, lager och logistikresurser. Plattformen kommer att vara kopplad till returflöden och se till hur de bäst kommer till användning i ett effektivt cirkulärt system.

Målsättningen med projektet Urban Logistik Barkarby är att skapa en design och beskrivning över cirkulär logistik för urbana materialflöden samt ta fram en affärsmodell för detta. Denna ske i förlängningen implementeras och testas på riktigt i stadsmiljön i Barkarby. Projektet är en vidareutveckling av det redan etablerade ”Älskade Stad”.

Bolaget kommer dessutom arbeta med informationsspridning, kunskapsuppbyggnad och samverkan i projektet. Allt för att skapa synergieffekter och tillsammans arbeta för den klimatsmarta staden, den attraktiva staden, den cirkulära staden och framtidens mobilitet. Projektet finansieras av Vinnova, Energimyndigheten, Formas och tillhör det nationella strategiska innovationsprogrammet: Drive Sweden.

Kontakta oss

Undrar du något? Vi svarar dig gärna.

Vill du bli medlem i vårt nätverk eller pitcha en idé så kan du fylla i formulären på Bli medlem eller Pitcha idé. Har du generella frågor når du oss på kontaktinfo bredvid, samt info@barkarbyscience.se

Barkarby Science AB

Vasaplatsen 11
177 80 Järfälla

Sophia Sundberg
Sophia Sundberg

VD

Mob: 0736592629
sophia.sundberg@barkarbyscience.se