Meny

Projektinfo


Projektnamn

Bikeable City

Projektledare

Trivector

Medverkande aktörer

Trivector
Cykelfrämjandet
Barkarby science
Trivector
KTH
Järfälla kommun
NCC
Abitago
Bidnerdonethat
Generation PEP
IVL
Linköping universitet
Living Cities
Martinsons
Moelven
Region Stockholm
Skapaskolan
Skälby för-och grundskola
Spacescape

Status

Bikeable City

Barkarby Science deltar i ett projekt som vill möta utmaningarna med folkhälsa samt rättvis, säker och klimat- och miljöanpassad stadstrafik. Vår idé består av ett antal lösningar som möjliggör och gynnar framväxten av resmönster på stadsdelsnivå, i vilka cykling blir ett dominerande inslag. Innovations-idén innefattar bl a att lösa upp hinder för cykling som dagens motorfordonstrafik skapar. Den baseras därför på ny teknik och organisation tillsammans med kommunal planering, regelverk och byggnation. 

I detta projekt ingår forskare, byggare, konsulter, kommun och en NGO – (Non Governmental Organization), i detta fall Cykelfrämjandet.  Alla aktörer vill på stadsdelsnivå samla och utveckla tillgänglig kunskap och teknik till verksamma åtgärdspaket så att vardagscykling kan möta utmaningar kring hälsa, miljö och rättvis tillgänglighet. 

Projektet har nu gått in i fas 2 och man arbetar sig framåt med de olika delinnovationerna; 

  • Fysisk aktivitet på recept genom vardagscykling.
  • Cykeltågsapp för barns skol- och fritidsresor.
  • Trygg med teknik – ”Trafikkollen”
  • Cykel- och gångbroar i trä.
  • Aktiv mobilitetsfond.

Målet är att få fram en gemensam paketering som hjälper människan att se potentialen som ligger i att cykla och gå till skola, arbete och ärenden kan utnyttjas bättre och därmed ge stor samhällsnytta i form av större trygghet och trafiksäkerhet, minskad klimatpåverkan, god markanvändning och en mer social och levande stad. Konceptet och den stödjande tekniken kan exporteras till andra städer och länder som står inför liknande utmaningar  

I Barkarbystaden sker tester via Skälbyskolan, kommunens mark och dess kompetens. Barkarby Sciences arbetar för samverkan mellan parterna samt kommunikationen kring projektet.  

Projektet Bikeable City är ett samarbete mellan 17 olika organisationer, Abitago, Barkarby Science, Bidnerdonethat, Cykelfrämjandet, Generation PEP, IVL, Järfälla kommun, KTH, Linköping universitet, Living Cities, Martinsons, Moelven, Region Stockholm, Skapaskolan, Skälby för-och grundskola, Spacescape och Trivector. Projektet leds av Trivector och Delfinansieras av Vinnova.  

https://www.vinnova.se/p/bikeable-city—modell-for-stadsomradesutveckling-for-aktiv-transport-och-vardagsmotion/ 

http://www.bikeablecity.se

Projekttiden är;
Steg 1 april 2019 – dec 2019
 
Steg 2 feb 2021 – feb 2023 

Projektet Finansieras av

Kontakta oss

Undrar du något? Vi svarar dig gärna.

Vill du bli medlem i vårt nätverk eller pitcha en idé så kan du fylla i formulären på Bli medlem eller Pitcha idé. Har du generella frågor når du oss på kontaktinfo bredvid, samt info@barkarbyscience.se

Barkarby Science AB

Vasaplatsen 11
177 80 Järfälla

Sophia Sundberg
Sophia Sundberg

VD

Mob: 0736592629
sophia.sundberg@barkarbyscience.se