Meny

Projektinfo


Projektnamn

Bikeable city

Projektledare

Erik Stigell, trivector

Medverkande aktörer

Cykelfrämjandet
NCC
Trivector
KTH
Järfälla kommun
Barkarby science

Status

Bikeable city

Barkarby Science deltar i ett projekt som vill möta utmaningarna med folkhälsa samt rättvis, säker och klimat- och miljöanpassad stadstrafik. Vår idé består av ett antal lösningar som möjliggör och gynnar framväxten av resmönster på stadsdelsnivå, i vilka cykling blir ett dominerande inslag. Innovations-idén innefattar bl a att lösa upp hinder för cykling som dagens motorfordonstrafik skapar. Den baseras därför på ny teknik och organisation tillsammans med kommunal planering, regelverk och byggnation.

I detta projekt ingår forskare, byggare, konsulter, kommun och en NGO som har målet att på stadsdelsnivå samla och utveckla tillgänglig kunskap och teknik till verksamma åtgärdspaket så att vardagscykling kan möta utmaningar kring hälsa, miljö och rättvis tillgänglighet.

Projektet är delvis finansierat av Vinnova. Deltagande parter är cykelfrämjandet, NCC, Trivector, KTH, Järfälla kommun och Barkarby science.

Kontakta oss

Undrar du något? Vi svarar dig gärna.

Vill du bli medlem i vårt nätverk eller pitcha en idé så kan du fylla i formulären på Bli medlem eller Pitcha idé. Har du generella frågor når du oss på kontaktinfo bredvid, samt info@barkarbyscience.se

Barkarby Science AB

Vasaplatsen 11
177 80 Järfälla

Sophia Sundberg
Sophia Sundberg

VD

Mob: 0736592629
sophia.sundberg@barkarbyscience.se

Lise-Lotte Herrfall
Lise-Lotte Herrfall

Projektledare

Mob: 0727434800
Lise-Lotte.Herrfall@Barkarbyscience.se