Meny

Projektinfo


Projektnamn

IoTak- Smarta Tak för snabbare klimatomställning.

Projektledare

Oskar Lindberg Järfälla kommun

Medverkande aktörer

Järfälla kommun
Barkarby Science
Savantic AB
KTH- Kungliga Tekniska Högskolan

Status

IoTak- Smarta Tak för snabbare klimatomställning.

Takytor är en outnyttjad resurs som kan skapa stor samhällsekonomisk nytta, ännu mer om den samordnas. Syftet med projektet IoTak- smarta tak för snabbare klimatomställning är att utveckla en prototyp på en IoT-lösning som stärker kommunens förmåga att använda takytor på ett optimalt sätt. Data från IoT- sensorer kommer att användas till att skapa en utvärderingsmodell som kan användas som beslutsunderlag vid anläggandet av nya gröna tak, men även vid uppföljning av dessa åtgärder samt för indikation på eventuellt underhåll av taken.

Målet är att projektet ska bidra till ökad användning av kommunens tak som möjliggörare för en snabbare klimatomställning.

Projektets målsättning är att ta fram en strategi och prototyp för hur Järfälla kommun kan använda IoT – (Internet of Things) i arbetet med planering, optimering och brukande av gröna tak. Vi ska inom projektet ta fram en lämplig utvärderingsmodell för vad kommunens tak bäst lämpar sig till, den ska även visa på samhällsekonomiska och klimatmässiga värden som de ekosystemtjänster taken skulle kunna generera.

Projektets IoT-lösning ska kunna hjälpa fastighetsägare att underhålla anlagda gröna tak och visa på nyttor och möjligheter att anlägga smarta gröna tak vid byggnation. Järfälla kommun har redan idag ett omfattande sensornätverk i flertalet kommunala fastigheter vilket hjälper fastighetsförvaltarna att drifta fastigheterna, reglera energiåtgång och tidigt upptäcka fel och ineffektiviteter. Arbetet med IoT som metod för fastighetsskötsel och övervakning kan genom projektet kompletteras med andra typer av metoder och sensorer.

Det som skiljer detta projekt från tidigare IoT Sverige-projekt är att vi samlar oss med ett helhetsgrepp kring IoT-lösningar vad gäller gröna tak, fastighetsskötsel och mätning av miljöindikatorer.
Projektet utvecklar en horisontell lösning som genererar data för alla takets faser: planering, kravställning, optimering, underhåll, utvärdering och informationsspridning. Kommunen kommer genom projektet att arbeta för att etablera ett nytt arbetssätt kring gröna tak och grönytor där planering, optimering och utvärdering sker med hjälp av data. På så sätt kan kommunen maximera effekten av dessa insatser för en snabbare klimatomställning samtidigt som investeringar kan motiveras genom att påvisa uppnådd nytta. Kommunen ser även en stor potential i att dela data från IoT-lösningen som öppna data.

Kontakta oss

Undrar du något? Vi svarar dig gärna.

Vill du bli medlem i vårt nätverk eller pitcha en idé så kan du fylla i formulären på Bli medlem eller Pitcha idé. Har du generella frågor når du oss på kontaktinfo bredvid, samt info@barkarbyscience.se

Barkarby Science AB

Vasaplatsen 11
177 80 Järfälla

Sophia Sundberg
Sophia Sundberg

VD

Mob: 0736592629
sophia.sundberg@barkarbyscience.se

Lise-Lotte Herrfall
Lise-Lotte Herrfall

Projektledare

Mob: 0727434800
Lise-Lotte.Herrfall@Barkarbyscience.se