Meny

Styrelsemedlemmar

Järfälla kommun bygger Barkarbystaden som är det största utbyggnadsområdet i norra Europa just nu. Här byggs en levande stad med tusentals nya bostäder och tusentals nya arbetsplatser. I Barkarbystaden kommer det att finnas bostäder, arbetsplatser, skolor, kultur och service. Barkarbystaden blir en stad med låg energiförbrukning och goda förutsättningar för en hållbar utveckling.


Christina Rapp Lundahl

Styrelseordförande

christina.rapp.lundahl@jarfalla.se

Hans Säll

Styrelseledamot

hans.sall@ncc.se

Camilla Lood

styrelseledamot

camilla.lood@scania.se

Mats Rönnbo

Styrelseledamot

mats.ronnbo@skanska.se

Peter Jonsson

Styrelseledamot

mats.jonsson2@eon.se

Linus Kjellberg

Styrelseledamot

linus.kjellberg@al.se

Björn Lindforss

Styrelseledamot

bjorn.lindforss@jarfallahus.se

Peter Dobers

Adjungerande styrelseledamot

peter.dobers@sh.se