Meny

Projektinfo


Projektnamn

Trace4value

Projektledare

Malin Rosqvist, projektledare på RISE och initiativtagare till Trace4value
Delprojektledare Digitala Tvillingar i Värdenätverk
Karin Wannerberg Ragn-Sells

Medverkande aktörer

60 +
AB Svensk Byggtjänst, Arbio AB – Svenskt Trä, ASCDI, Barkarby Science AB, BEAst AB, Bjerking AB, Blippaco AB, Boid AB, ByggPartner i Dalarna AB, Chaintraced AB, Chalmers Industriteknik, Circularise Circularity Hub AB, Clas Ohlson AB, Coresource Solutions AB, Doconomy, Dustin Sverige AB, ECH management AB, Elis Textil Service AB, El-Kretsen i Sverige AB, Eskilstuna Energi & Miljö AB, Folkhem Trä AB, Foxway AB, Fugeetex Future Closets AB, Godsinlösen Nordic AB, GS1 Sweden AB, Svenska institutet för standarder (SIS), Informationsbyggarna AB, Kezzler, Knauf Danogips GmbH, Lenovo (Sweden) AB, Linköpings universitet Department of Computer and Information Science, Luleå tekniska universitet Inst f samhällsbygg & naturresurser, Marimekko, Moelven Wood AB, Myloc, Mälardalens universitet, Mälarenergi AB, Norsirk AS, Ragn-Sells Recycling AB, RISE, ROCKWOOL AB, Saint-Gobain Sweden AB, SCA Wood AB, Scandi Gruppen Overseas International AB, Skogsägarna Norra Skog, Smithereens AB, SweGreen AB, Swin Technologies AB, Södra Skogsägarna, Tanico AB, TCO Development, TechBuddy AB, Telia Company AB, TENC AB, Transparent Sound AB, Trapper data, Tribia AB, Twist Solutions Ltd, VafabMiljö AB, Vertex Systems Sweden, White Arkitekter AB

Status

Trace4value

Trace4value är en nationell satsning med delprojekt som leds av RISEChalmers industriteknikMälardalens högskola, Svenskt Trä och Ragn-Sells. Bakom satsningen står fem strategiska innovationsprogram i samarbete med Delegationen för cirkulär ekonomi som under det senaste året arbetat med att formera ett samarbete som spänner över flera branscher. I projektet som kommer att pågå under tre år medverkar fler än 60 aktörer med ett gemensamt intresse för spårbarhet i industriella värdekedjor. Projektet finansieras dels genom bidrag från Vinnova inom ramen för det strategiska området Hållbar Industri, dels genom de deltagande företagen. Programmen bakom satsningen är PiiA – Processindustriell IT & Automation, BioInnovation, RE:Source, Metalliska material och Swedish Mining Innovation.

Projektet består av 6 olika delprojekt där Barkarby Science ingår i 

Digitala tvillingar i cirkulära värdenätverk

Delprojektledare är Karin Wannerberg, Ragn-Sells

Delprojektet arbetar för att undersöka spårbarheten i planglas. Sanden som skapar planglas är en ändlig resurs och det är därför mycket viktigt att finna ett sätt att återvinna glas från befintligt planglas. Processen är komplicerad och vikten av att materialet inte blir kontaminerat är avgörande. I planglasets väg ingår en mängd aktörer och detta gör att spårbarheten blir väldigt viktig. Projektet vill därför bygga en ontologi kring i detta fall, planglaset för att öka möjligheten till produktsäkrad återvinning. Vi tittar även på möjligheten att återbruka och för att detta ska bli möjligt krävs inventering och kunskap om de fönster som finns på plats. Under ett av Trace4Values öppna projektmöten så kunde delprojektledare Karin Wannerberg berätta mer om projektet, samt visa på den ontologi som Eva Blomqvist, biträdande professor i datalogi, Linköpings universitet skapar.

Vid mötet så bidrog Sabrina Taberes post- doc på Luleå Tekniska Universitet med sina tankar kring cirkulära affärsmodeller. Se gärna inslaget här.

Projektet är mycket viktigt steg mot en cirkulärare framtid och så här motiverar Ragn- Sells sitt deltagande; ”Omställningen till en cirkulär ekonomi är avgörande för att skapa en hållbar framtid. För att skapa nya samarbeten som driver på omställningen måste nya samarbeten och värden skapas. För att göra detta möjligt måste vi basera dessa samarbeten på fakta och källdata, samt att vi måste prata samma språk för att översätta mellan olika industrier och kunskapsdomäner. En cirkulär ekonomi är också en datadriven ekonomi och i det sammanhanget är förståelsen och möjligheten att kunna konsumera och agera på data i realtid avgörande. Ragnsells är ett miljöföretag som arbetar för en hållbar användning av världens resurser, vi ser därför övergången till en cirkulär ekonomi som strategiskt viktig, inte bara för oss som företag, utan för alla. Baserat på vår erfarenhet av cirkulära värdeflöden har vi många gånger upplevt svårigheterna i att få tillgång till data, och att det inte finns en gemensam syn på grundläggande cirkulära egenskaper som gör det möjligt att dela data på ett effektivt sätt. Tillgången till data är kritisk för att skala den cirkulära ekonomin och vi ser detta arbete som strategiskt viktigt i att driva fram nya lösningar.” Läs mer

Finansieras av:

Kontakta oss

Undrar du något? Vi svarar dig gärna.

Vill du bli medlem i vårt nätverk eller pitcha en idé så kan du fylla i formulären på Bli medlem eller Pitcha idé. Har du generella frågor når du oss på kontaktinfo bredvid, samt info@barkarbyscience.se

Barkarby Science AB

Vasaplatsen 11
177 80 Järfälla

Sophia Sundberg
Sophia Sundberg

VD

Mob: 0736592629
sophia.sundberg@barkarbyscience.se