Meny

Barkarby Science – en arena för samverkan i ett av norra Europas största stadsutvecklingsprojekt

Vision

Barkarby Science sätter människans behov i centrum och bidrar till att en hållbar stad byggs, där människan trivs och mår bra. Vi vill att staden ska upplevas som attraktiv både under byggfasen och när den är färdigutbyggd. Det känns modernt, välkomnande och tryggt att leva i staden och det är ´lätt att göra rätt på ett hållbart sätt´. Det finns möjlighet att delta i aktiviteter kopplade till utveckling och innovation. Barkarby Science fokuserar på nya innovativa system, miljöer eller nya innovativa tekniska lösningar som skapar en bättre vardag för människan i staden.

Barkarby Science bidrar till en innovativ och hållbar stad. Här byggs en levande stad med upp till tusentals nya bostäder, kvarter och tusentals nya arbetsplatser. I Barkarbystaden kommer det att finnas bostäder, arbetsplatser, skolor, kultur och service. Barkarbystaden blir en stad med låg energiförbrukning och goda förutsättningar för en hållbar utveckling.

Barkarby Science verksamhet utgår från de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 och fokuserar på följande fyra programområden: den attraktiva staden, den cirkulära staden, den klimatsmarta staden och framtidens mobilitet.