Meny

Projektinfo


Projektnamn

Modern mobilitet i Barkarbystaden

Projektledare

Nobina

Medverkande aktörer

Järfälla kommun, Hanna Arnberg
SL
Nobina
Barkarby Science

Status

Modern mobilitet i Barkarbystaden

Projektet skapar förutsättningar för ett hållbart resande till och från samt inom Barkarbystaden. Projektet ger en unik möjlighet att integrera ny teknik, kollektivtrafik och infrastruktur för en modern och hållbar stadsutveckling som möter människors behov av tillgänglighet, både idag och i framtiden.

Projektet drivs av Nobina, SL och Järfälla kommun. Barkarby Science deltar som en part.

Projektet integrerar flera moderna mobilitetslösningar i ett helhetsgrepp för ökat hållbart resande i Barkarbystaden. Med autonoma minibussar, vilka integreras i den allmänna kollektivtrafiken och kompletterande mobilitetstjänster som tillgängliggörs genom en app, samtidigt som kommunen genomför åtgärder för att påverka medborgarnas resvanor, förväntas projektet bidra till att öka det hållbara resandet inom samt till och från Barkarbystaden. Samtidigt ger Barkarbystaden som ett gott exempel förutsättningar för andra kommuner och landsting att lyckas i sitt mobilitets- och hållbarhetsarbete.

Se en film om de självkörande bussarna i Barkarbystaden: https://www.youtube.com/watch?v=x5RFVmu9_gU

Projektet har påbörjats och kommer att pågå fram till 2021.

Kontakta oss

Undrar du något? Vi svarar dig gärna.

Vill du bli medlem i vårt nätverk eller pitcha en idé så kan du fylla i formulären på Bli medlem eller Pitcha idé. Har du generella frågor når du oss på kontaktinfo bredvid, samt info@barkarbyscience.se

Barkarby Science AB

Vasaplatsen 11
177 80 Järfälla

Sophia Sundberg
Sophia Sundberg

VD

Mob: 0736592629
sophia.sundberg@barkarbyscience.se

Lise-Lotte Herrfall
Lise-Lotte Herrfall

Projektledare

Mob: 0727434800
Lise-Lotte.Herrfall@Barkarbyscience.se