Meny

Projektinfo


Projektnamn

Modern mobilitet i Barkarbystaden

Projektledare

Nobina

Medverkande aktörer

Järfälla kommun, Hanna Arnberg
SL
Nobina
Barkarby Science

Status

Modern mobilitet i Barkarbystaden

Projektet skpar förutsättningar för ett hållbart resande till och från samt inom Barkarbystaden. Projektet ger en unik möjlighet att integrera ny teknik, kollektivtrafik och infrastruktur för en modern och hållbar stadsutveckling som möter människors behov av tillgänglighet, både idag och i framtiden.

Projektet drivs av Nobina, SL och Järfälla kommun. Barkarby Science deltar som en part.

Projektet integrerar flera moderna mobilitetslösningar i ett helhetsgrepp för ökat hållbart resande i Barkarbystaden. Med autonoma minibussar, vilka integreras i den allmänna kollektivtrafiken och kompletterande mobilitetstjänster som tillgängliggörs genom en app, samtidigt som kommunen genomför åtgärder för att påverka medborgarnas resvanor, förväntas projektet bidra till att öka det hållbara resandet inom samt till och från Barkarbystaden. Samtidigt ger Barkarbystaden som ett gott exempel förutsättningar för andra kommuner och landsting att lyckas i sitt mobilitets- och hållbarhetsarbete.

Se en film om de självkörande bussarna i Barkarbystaden: https://www.youtube.com/watch?v=x5RFVmu9_gU

Projektet har påbörjats och kommer att pågå fram till 2021.