Meny

Projektinfo


Projektnamn

Modern mobilitet i Barkarbystaden

Projektledare

Nobina

Medverkande aktörer

Nobina
Järfälla Kommun
SL
Barkarby Science

Status

Modern mobilitet i Barkarbystaden

Modern mobilitet i Barkarbystaden är ett projekt som initierades mellan SL, Nobina och Järfälla kommun. Medel har sökts för att ett driva projekt med smart mobilitet i den nya staden. Barkarby Science har deltagit från det att avtalet initierades och varit en pådrivande faktor i projektet. Barkarby science känner stolthet över att vara en del av detta projekt och lyfter det i alla sammanhang. Att Barkarbystadens testbädd är den första platsen i världen med autonoma bussar i linjetrafik är väl värt att lyfta.
Projektet innefattas av olika delprojekt: Autonoma bussar, BRT (Bus rapid transit), MAAS (mobility as a service) och godsleveranser. 

De autonoma bussarna driftstartades i oktober 2018 och linjesträckningen har utökats under projekttiden och kundnyttan ytterligare ökat. Från och med 1 december 2021 ska bussarna gå on demand. 

BRT – Bus Rapid Transit är en direktlinje som går mellan Barkarbystaden och Akalla t-bana. Detta bidrar till ett förändrat resebeteende vilket förbereder de boende att vänja sig resa denna sträcka inför den kommande öppningen av tunnelbanan.

MAAS -mobility as a service, innefattar bl.a  en applikation, TRAVIS. En plattform för delnings- samt kollektivtrafik, med tidtabeller och geografiska lägen. Målet med denna är att förenkla för boende och besökare att tillgängliggöra delningstjänster som el scootrar, bilpooler, hyrcykel eller taxi. Dessutom finns tidtabeller för alla kollektivtrafikens möjligheter. Genom detta önskar man minska invånarnas behov av egenägd bil. 

Projektet har skapat förutsättningar för ett hållbart resande till och från, samt inom Barkarbystaden. Projektet har inneburit en unik möjlighet att integrera ny teknik, kollektivtrafik och infrastruktur för en modern och hållbar stadsutveckling som möter människors behov av tillgänglighet, både idag och i framtiden.
Projektet har drivits av Nobina, SL,  Järfälla kommun och Barkarby Science som deltagande part.

Se en film om de självkörande bussarna i Barkarbystaden: https://www.youtube.com/watch?v=x5RFVmu9_gU

Kontakta oss

Undrar du något? Vi svarar dig gärna.

Vill du bli medlem i vårt nätverk eller pitcha en idé så kan du fylla i formulären på Bli medlem eller Pitcha idé. Har du generella frågor når du oss på kontaktinfo bredvid, samt info@barkarbyscience.se

Barkarby Science AB

Vasaplatsen 11
177 80 Järfälla

Sophia Sundberg
Sophia Sundberg

VD

Mob: 0736592629
sophia.sundberg@barkarbyscience.se

Lise-Lotte Herrfall
Lise-Lotte Herrfall

Projektledare

Mob: 0727434800
Lise-Lotte.Herrfall@Barkarbyscience.se