Meny

Projektinfo


Projektnamn

Smarta Växter I Klimatets Tjänst

Projektledare

Järfälla Kommun

Medverkande aktörer

Järfälla Kommun
Barkarby Science
Clean Nature

Status

Smarta Växter I Klimatets Tjänst

2020 signerade Järfälla kommun ”Viable Cities Klimatkontrakt” och siktar mot att vara en av de ledande i klimatomställningen. För att klimatanpassa Järfälla kommun behöver Järfälla förutom att minska sina utsläpp även undersöka möjligheten att lagra kol, samt arbeta förebyggande med olika klimatanpassningsåtgärder.

Bland åtgärderna lyfts bland annat vikten av att öka andelen vegetation och grönytor i kommunen för att öka infiltration och retention av regnvatten. Projektet ”Smarta växter i klimatets tjänst” (SVIKT) kommer att utreda förutsättningar för, och nyttan av, klimatanpassning och rening av förorenad mark/vatten med hjälp av vegetation i storstadsnära områden. Det planeras en pilotplantering av klimatskog för att beräkna klimat-och miljönyttan.

Målet är att öka allmänhetens medvetenhet och kunskap om klimatanpassning och förorenad mark. Projektet kommer att utifrån den inledande utredningens resultat anlägga växter med syfte att binda koldioxid, jämna ut vattenflöden, ta upp mark-och vattenföroreningar samt främja biologisk mångfald. Projektets effektmål är att få fram nya, kostnadseffektiva och skalbara metoder för upptag av koldioxid, och rening av förorenad mark testas och utvecklas. Projektet bidrar till en stärkt resiliens mot klimatförändringar och bidrar med kunskap och insikter som kan spridas till andra med liknande utmaningar.

https://www.vinnova.se/p/smarta-vaxter-i-klimatets-tjanst-svikt/

Information till de boende i området

A short summary in English:

Smart Plants in the service of the climate

Järfälla municipality has produced a climate and vulnerability analysis to identify potential climate-related risks. The analysis shows, among other things, the importance of increasing the proportion of vegetation and green areas in the municipality to increase the infiltration and retention of rainwater. Furthermore, the municipality has areas with contaminated soil, which must be managed to avoid spread during floods and contribute to a healthy, resilient and sustainable built environment.

The project Smart plants in the service of the climate investigate how plants can be used to bind carbon, promote biodiversity, even out temperature and water flows and accumulate soil pollution. The project aims to test and develop cost-effective and scalable methods for carbon dioxide uptake and purification of contaminated soil. Other purposes include increasing public awareness and knowledge about climate adaptation through communication initiatives, as well as investigating new business models for local climate compensation. Participating actors are Järfälla municipality, Clean Nature and Barkarby Science. Järfälla municipality is the primary recipient of the innovation and by involving relevant internal competence in close dialogue with Clean Nature and Barkarby Science, technological development is made possible based on the municipality’s needs, and the results are communicated to municipalities and other stakeholders with similar challenges.

Kontakta oss

Undrar du något? Vi svarar dig gärna.

Vill du bli medlem i vårt nätverk eller pitcha en idé så kan du fylla i formulären på Bli medlem eller Pitcha idé. Har du generella frågor når du oss på kontaktinfo bredvid, samt info@barkarbyscience.se

Barkarby Science AB

Vasaplatsen 11
177 80 Järfälla

Sophia Sundberg
Sophia Sundberg

VD

Mob: 0736592629
sophia.sundberg@barkarbyscience.se

Lise-Lotte Herrfall
Lise-Lotte Herrfall

Projektledare

Mob: 0727434800
Lise-Lotte.Herrfall@Barkarbyscience.se