Meny

Projektinfo


Projektnamn

Smarta Växter I Klimatets Tjänst, ”SVIKT”

Projektledare

Järfälla Kommun

Medverkande aktörer

Järfälla Kommun
Barkarby Science
Clean Nature

Status

Smarta Växter I Klimatets Tjänst, ”SVIKT”

2020 signerade Järfälla kommun ”Viable Cities Klimatkontrakt” och siktar mot att vara en av de ledande i klimatomställningen. 2022 blir kommunen rankad som 4e bästa miljökommun i landet, detta bland annat då de vågar testa nya lösningar. Som detta Vinnova-finansierade projektet Smarta Växter I Klimatets Tjänst- SVIKT. Inom utlysningen ”Klimatanpassning i den byggda miljön” har de tre aktörerna; Järfälla kommun, Clean Nature i samarbete med Klimatskoga och Barkarby Science gått samman.

Projektet SVIKT – Smarta Växter i Klimatets Tjänst har innehållit så mycket lärdomar, erfarenheter, utmaningar och positiva resultat. Det är enligt rapporten Smart Mass mycket större klimatnytta i fytoremediering än att schakta, salixen tar upp jordföroreningar! Projektet är nu avslutat men Järfälla kommun har tagit beslut att låta växterna stå för att fortsätta med sina nyttoeffekter, minska översvämning, ta upp markföroreningar och bidra till biologisk mångfald för att nämna några. Projektgruppen har sammanställt en rapport som finns att läsa här.

Beskriving av projektet: I Järfälla Kommun finns flera platser där marken är förorenad och kan komma att påverkas av klimatförändringar. ”SVIKT”, Smarta Växter I Klimatet Tjänst fokuserar på att genom salix – en ”smart” växt – ta upp markföroreningar samtidigt som de binder koldioxid och bidrar till biologisk mångfald. Detta genomförs just nu i ett område av 1 hektar med angränsning till Byleden, på tomterna har det tidigare funnits handelsträdgårdar. 40 000 sticklingar av salixklonerna ”Tora” och ”Tordis” har planterats för hand.

Clean Nature genomför det praktiska i planteringen och har kunskap om växters förmåga att hjälpa naturen genom att ta upp föroreningar, binda koldioxid, utjämna såväl översvämningsområden som temperaturer och dessutom bidra till biologisk mångfald.

Barkarby Science arbetar med informationsspridning och kunskapsuppbyggnad i både befintliga och nya kanaler, vi stöttar i projektet med omvärldsanalyser, research och arbetar för att skapa möjligheter för fler kommuner och platser att ta del av pilotprojektets process och resultat. En annan del är att tillsammans med projektdeltagarna och Klimatskoga se över möjligheterna för lokal klimatkompensation och hitta en fungerande affärsmodell för detta.

Processen för denna typ av markberedning kallas Fytoremediering och här följer en mycket förenklad skiss.

Bland åtgärderna lyfts bland annat vikten av att öka andelen vegetation och grönytor i kommunen för att öka infiltration och retention av regnvatten. Målen med projektet är också att att öka allmänhetens medvetenhet och kunskap om klimatanpassning och förorenad mark, att salixen ska binda koldioxid, jämna ut vattenflöden och temperaturer, ta upp mark-och vattenföroreningar samt främja biologisk mångfald. Projektets effektmål är att få fram nya, kostnadseffektiva och skalbara metoder för upptag av koldioxid, och rening av förorenad mark testas och utvecklas samt se över en affärsmodell för lokal klimatkompensation.

Projektet är finansierat av Vinnova och ingår i utlysningen Klimatanpassning i den byggda miljön tillsammans med 11 andra projekt. Länk till Vinnova

De boende i områdets informationsbrev. Läs här

A short summary in English:

Smart Plants in the service of the climate

Järfälla municipality has produced a climate and vulnerability analysis to identify potential climate-related risks. The analysis shows, among other things, the importance of increasing the proportion of vegetation and green areas in the municipality to increase the infiltration and retention of rainwater. Furthermore, the municipality has areas with contaminated soil, which must be managed to avoid spread during floods and contribute to a healthy, resilient and sustainable built environment.

The project Smart plants in the service of the climate investigate how plants can be used to bind carbon, promote biodiversity, even out temperature and water flows and accumulate soil pollution. The project aims to test and develop cost-effective and scalable methods for carbon dioxide uptake and purification of contaminated soil. Other purposes include increasing public awareness and knowledge about climate adaptation through communication initiatives, as well as investigating new business models for local climate compensation. Participating actors are Järfälla municipality, Clean Nature and Barkarby Science. Järfälla municipality is the primary recipient of the innovation and by involving relevant internal competence in close dialogue with Clean Nature and Barkarby Science, technological development is made possible based on the municipality’s needs, and the results are communicated to municipalities and other stakeholders with similar challenges.

Kontakta oss

Undrar du något? Vi svarar dig gärna.

Vill du bli medlem i vårt nätverk eller pitcha en idé så kan du fylla i formulären på Bli medlem eller Pitcha idé. Har du generella frågor når du oss på kontaktinfo bredvid, samt info@barkarbyscience.se

Barkarby Science AB

Vasaplatsen 11
177 80 Järfälla

Sophia Sundberg
Sophia Sundberg

VD

Mob: 0736592629
sophia.sundberg@barkarbyscience.se