Meny

Projektinfo


Projektnamn

Drive Sweden Policy Lab

Projektledare

RISE

Medverkande aktörer

RISE
Barkarby Science
Coneeds AB
Ezeride AB
FLEXIDRIVE Sverige AB
Gomore Sverige Filial
Heapsters AB
HYGGLO AB
Järfälla kommun
NOBINA TECHNOLOGY AB
Observit AB
REGION STOCKHOLM
Trafikverket
Univrses AB

Status

Drive Sweden Policy Lab

Drive Sweden är ett strategiskt innovationsprogram som driver utvecklingen mot hållbara mobilitets-lösningar för människor och gods. Tillsammans utvecklar och demonstrerar vi effektiva, uppkopplade och automatiserade transportsystem som är hållbara. Inom detta finns olika tester – Drive Sweden Policy Lab- ”DSPL” bland andra. Eftersom lagar och regler inte ändras i samma höga takt som utvecklingen av teknik och marknad håller, behövs nya metoder för policy- och regleringsinnovation. Syftet med DSPL är att utforska hur teknik- och tjänsteutvecklingen relaterar till det existerande lagutrymmet för framtidens mobilitetstjänster.

Case 1 – Modernare och enklare skattesystem för privat bildelning
Case 2 – Busskameror för samhällets nytta
Case 3 – Trafikkameror för samhällets nytta

Syftet med Case 2 är att reda ut policyutmaningar kring busskameror för att öka säkerheten för allmänheten och användning av data för ett mer hållbart, effektivare och uppkopplat samhälle.

Inom Case 2 så har Univrses installerat daschcams i Nobinas autonoma bussar samt i ett antal reguljära bussar. Man har i detta sett över nyttan med att automatisera och digitalisera möjligheten att detektera hinder, vägskador och felparkeringar

Syftet med Case 3 är att reda ut policyutmaningar kring trafikkameror för att öka säkerheten för allmänheten och användning av data för ett mer hållbart, effektivare och uppkopplat samhälle. 

Case 3 har inneburit att Observit och Nobina samarbetat tillsammans med Järfälla kommun för att installera en trafikkamera, som kompletterats med en radar för att säkra upp vid olika väderförhållanden. Detta på en strategiskt placerad lyktstolpe i Barkarbystaden. Denna ska verka för att förvarna den autonoma bussen om eventuella hinder i vägen och därmed förbereda för säker framfart genom korsningen. Vinster av detta är säkerhet, trygghet och effektivare trafikflöden.

Projektet bidrar till Drive Swedens mål inom temaområde Policyutveckling att vara den etablerade plattformen för policyutveckling för nya mobilitetslösningar. Vi på Barkarby Science har fått möjligheten att delta i projektet genom att facilitera workshops, sprida kunskap och information och användandet av Testbädden i pilotprojektet.

RISE har projektlett arbetet och Region Stockholm samt Trafikverket har deltagit med erfarenheter och kunskaper

Kontakta oss

Undrar du något? Vi svarar dig gärna.

Vill du bli medlem i vårt nätverk eller pitcha en idé så kan du fylla i formulären på Bli medlem eller Pitcha idé. Har du generella frågor når du oss på kontaktinfo bredvid, samt info@barkarbyscience.se

Barkarby Science AB

Vasaplatsen 11
177 80 Järfälla

Sophia Sundberg
Sophia Sundberg

VD

Mob: 0736592629
sophia.sundberg@barkarbyscience.se

Lise-Lotte Herrfall
Lise-Lotte Herrfall

Projektledare

Mob: 0727434800
Lise-Lotte.Herrfall@Barkarbyscience.se