Meny

Innovationsprocessen

Från idé till verklighet!

Testbädd Barkarbystaden tar hand om innovativa idéer och initiativ, som kan leda till hållbar stadsutveckling. För att identifiera vilka idéer som kan bidra till minskad klimat- och miljöpåverkan och ge nytta för stadens invånare behöver Barkarby Science utvärdera och sortera ut vilka idéer som är relevanta för stadens och testbäddens mål och syfte. Viktigt är att idén, innovationen ska ingå i något av Barkarby Science fokusområden: den klimatsmarta staden, den cirkulära staden, framtidens mobilitet eller den attraktiva staden och. Målet är att låta godkända idéer bli pilotprojekt inom Barkarbystadens testbädd. Inom denna process välkomnar vi innovatören som medlem i Barkarby Science medlemsnätverk och erbjuder tillgång till spännande kontakter, kunskapsgivande event och intressanta möjligheter.

 

1

Idé

Genom att du som innovatör fyllt i formuläret ”Pitcha idé” så startar innovationsprocessen på Barkarby Science Testbädd. Efter att Barkarby Science har mottagit din projektidé så granskas och utvärderas pitchen för att  se om innovationen och idén är en potentiell ”testbäddsaspirant”. Om detta är fallet så erbjuds ni ett första möte. under mötet diskuterar vi vidare kring projektidéns potential för att identifiera hur Barkarby Science kan vara behjälpliga.  Om Barkarby Science testbädd inte skulle vara rätt för just detta projekt/ innovation så arbetar vi för att, inom vårt nätverk hitta en annan samarbetspartner som ni kan föra diskussionen vidare med.

 • Pitcha din projektidé
 • Ett första möte
 • Medlemsnätverk
 • Projektinformation
 • Idén utvärderas
 • Testbäddsaspirant
2

Matchmaking och idékonkretisering

Nästa steg i processen innebär diskussioner kring matchmaking och idékonkretisering, detta genom den casebeskrivning för projektet som vi tillhandahåller. Vi diskuterar finansierings- möjligheter och möjliga samarbetspartners. Kan vi skapa intressentgrupp? Finns andra mentorer i vårt nätverk?   

 • Finansierings- möjligheter
 • Samarbetspartners
 • Casebeskrivning- projektet
 • Matcha mål
 • Tidsram
 • Nätverk
3

Identifiering - Testbädd

Testbäddsaspiranten erbjuds att identifiera testbäddsmiljöer och testaktörer tillsammans med Barkarby Science för att finna de rätta förutsättningarna för att driva ett testbäddsprojekt.  Innovatören har sedan ansvaret för att projektet fortlöper enligt plan och att driva det framåt. 

 • Identifiering Testbäddsmiljö
 • Aktörsidentifiering
 • Rådgivning kring utförande
 • Nätverk
4

Aktivt Testbäddsprojekt

Vi stöttar er under projektets gång med att utveckla samarbetet med olika aktörer inom vårt nätverk, samt viss rådgivning gällande utförande. Barkarby Science bidrar genom informationsspridning och kunskaps- uppbyggnad och skapar ett ”skyltfönster” kring innovationen. Vi fullgör vårt uppdrag genom att skapa lyskraft kring testbädden och projektet samt dess aktörer

 • Testbäddsmiljö
 • Kontaktnätverk
 • Rådgivning kring utförande
 • Extern kommunikation och informations- spridning
 • "Skyltfönster" för den innovativa lösningen
5

Avslut och utvärdering

Efter avslutat projekt fylls en utvärderingsmall i och feedback mellan parter genomförs. Barkarby Science följer upp projektet och kommunicerar resultatet i Barkarby Science kanaler i Sociala Medier samt andra intressenttillfällen.  

 • Kommunikation
 • Utvärdering
 • Sammanställning

Har du en projektidé du vill pitcha?

Har du en projektidé som främjar hållbar stads- och samhällsutveckling? Hör av dig så ser vi hur vi kan hjälpa dig att ta det till nästa steg.

Pitcha idé
Kontakta oss

Undrar du något? Vi svarar dig gärna.

Vill du bli medlem i vårt nätverk eller pitcha en idé så kan du fylla i formulären på Bli medlem eller Pitcha idé. Har du generella frågor når du oss på kontaktinfo bredvid, samt info@barkarbyscience.se

Barkarby Science AB

Vasaplatsen 11
177 80 Järfälla

Sophia Sundberg
Sophia Sundberg

VD

Mob: 0736592629
sophia.sundberg@barkarbyscience.se

Lise-Lotte Herrfall
Lise-Lotte Herrfall

Projektledare

Mob: 0727434800
Lise-Lotte.Herrfall@Barkarbyscience.se