Meny

Innovationsprocessen

Från idé till verklighet!

Testbädd Barkarbystaden tar hand om innovativa idéer och initiativ, som kan leda till hållbar stadsutveckling. För att identifiera vilka idéer som kan bidra till minskad klimat- och miljöpåverkan och ge nytta för stadens invånare behöver Barkarby Science utvärdera och sortera ut vilka idéer som är relevanta för stadens och testbäddens mål och syfte. Godkända idéer konkretiseras sedan till projekt som utförs inom testbädden.

1

Idé och uppstart

Alla idébärare i aktuella målgrupper som kontaktar Barkarby Science erbjuds ett första möte – om man har en idé till en innovation som är tänkt att bidra till en hållbar stad med minskad klimat- och miljöpåverkan. Inför första mötet får den potentiella kunden besvara ett digitalt frågeformulär på Barkarby Science hemsida rörande innovationen. Om Barkarby Science är rätt aktör för aktuell innovation, erbjuds kunden att driva sitt projekt på Barkarby Sciences arena med testbäddar och därigenom få tillgång till olika testmiljöer och kontakt med testpersoner.

 • Skriva affärsplan
 • Sätta mål
 • Sätta mål
 • Koncept
 • Tidsram
 • Tidsram
 • Utvärdering
 • Behov
 • Behov
2

Test

Om Barkarby Science är rätt aktör för aktuell innovation, erbjuds kunden att driva sitt projekt på Barkarby Sciences arena med testbäddar och därigenom få tillgång till olika testmiljöer och kontakt med testpersoner. I testbädd Barkarbystaden ansvarar kunden för att driva projektet och se till att det fortlöper enligt plan.

 • Analys
 • Budget
 • Projektplan
 • Uppstartsworkshop
 • Nätverk av experter
 • Ansökan om medel
3

Utveckling

Vi hjälper er under projektets gång att utveckla projektet genom samarbete med olika aktörer ur vårt nätverk.

 • Expertis ur nätverket
 • Hjälp att söka finansiella medel
4

Uppföljning och utvärdering

En tydlig målsättning formuleras redan när projektplanen skrivs. Efter avslutat projekt finns en mall för casebeskrivning som är utformad av Barkarby Science. Barkarby Science följer upp projektet och efter avslutat projekt speglas projektresultatet ut via Barkarby Science sociala mediekanaler.

 • Casebeskrivning
 • Kommunikation av Case
 • Feedback

Har du en projektidé du vill pitcha?

Har du en projektidé som främjar hållbar stads- och samhällsutveckling? Vi har resurserna som kan hjälpa dig ta det till nästa steg.

Pitcha idé
Kontakta oss

Undrar du något? Vi svarar dig gärna.

Vill du bli medlem i vårt nätverk eller pitcha en idé så kan du fylla i formulären på Bli medlem eller Pitcha idé. Har du generella frågor når du oss på kontaktinfo bredvid, samt info@barkarbyscience.se

Barkarby Science AB

Vasaplatsen 11
177 80 Järfälla

Sophia Sundberg
Sophia Sundberg

VD

Mob: 0736592629
sophia.sundberg@barkarbyscience.se

Lise-Lotte Herrfall
Lise-Lotte Herrfall

Projektledare

Mob: 0727434800
Lise-Lotte.Herrfall@Barkarbyscience.se