Meny

Innovationsprocessen

Från idé till verklighet!

Testbädd Barkarbystaden tar hand om innovativa idéer och initiativ, som kan leda till hållbar stadsutveckling. För att identifiera vilka idéer som kan bidra till minskad klimat- och miljöpåverkan och ge nytta för stadens invånare behöver Barkarby Science utvärdera och sortera ut vilka idéer som är relevanta för stadens och testbäddens mål och syfte. Målet är att låta godkända idéer bli pilotprojekt inom Barkarbystadens testbädd.

1

Idé

Efter att Barkarby Science mottagit din projektidé via formuläret och utvärderat att innovationen bidrar till en hållbar stad med minskad klimat- och miljöpåverkan, erbjuds ett första möte rörande innovationen. Under mötet diskuterar vi vidare kring projektidéns potential för att identifiera hur Barkarby Science kan vara behjälpliga. Vi diskuterar finansieringsmöjligheter och möjliga samarbetspartners. Vi har ett oerhört stort och brett nätverk, som vi gärna delar med oss av. Efter detta tar vi processen vidare. Om Barkarbystadens testbädd inte skulle vara rätt för just detta projekt, så ser vi över vårt nätverk med målet att hitta en annan samarbetspartner för vidare diskussion.

 • Pitcha din projektidé
 • Finansieringsmöjligheter
 • Idén utvärderas
 • Samarbetspartners
 • Ett första möte
 • Tidsram
 • Utreda behov
 • Sätta mål
2

Uppstart

Om Barkarby Science är rätt aktör för aktuell innovation, erbjuds kunden att driva sitt projekt på Barkarby Sciences arena med testbäddar och därigenom få tillgång till olika testmiljöer och kontakt med testpersoner. I testbädd Barkarbystaden ansvarar kunden för att driva projektet och se till att det fortlöper enligt plan.

 • Analys
 • Projektplan
 • Budget
 • Nätverk av experter
 • Ansöka om medel
 • Uppstartsworkshop
3

Test & Utveckling

Vi hjälper er under projektets gång att utveckla projektet genom samarbete med olika aktörer ur vårt nätverk. Barkarby Science bidrar genom informationsspridning och kunskaps- uppbyggnad kring innovationen.

 • Expertis ur nätverket
 • Kommunikation och värdeskapande
4

Uppföljning och utvärdering

En tydlig målsättning formuleras redan när projektplanen skrivs. Efter avslutat projekt fylls en casebeskrivning i. Barkarby Science följer upp projektet och kommunicerar resultatet i Barkarby Science kanaler i Sociala medier.

 • Casebeskrivning
 • Kommunikation
 • Feedback

Har du en projektidé du vill pitcha?

Har du en projektidé som främjar hållbar stads- och samhällsutveckling? Hör av dig så ser vi hur vi kan hjälpa dig att ta det till nästa steg.

Pitcha idé
Kontakta oss

Undrar du något? Vi svarar dig gärna.

Vill du bli medlem i vårt nätverk eller pitcha en idé så kan du fylla i formulären på Bli medlem eller Pitcha idé. Har du generella frågor når du oss på kontaktinfo bredvid, samt info@barkarbyscience.se

Barkarby Science AB

Vasaplatsen 11
177 80 Järfälla

Sophia Sundberg
Sophia Sundberg

VD

Mob: 0736592629
sophia.sundberg@barkarbyscience.se

Lise-Lotte Herrfall
Lise-Lotte Herrfall

Projektledare

Mob: 0727434800
Lise-Lotte.Herrfall@Barkarbyscience.se