Meny

Projektinfo


Projektnamn

Cirkulär Fjärrvärme

Projektledare

E.on

Medverkande aktörer

E.on
LocalLife
Barkarby Science
Byggvesta
Wallenstam
Järfälla Kommun

Status

Cirkulär Fjärrvärme

På testbädd Barkarbystaden pågår pilotprojektet “Cirkulär Fjärrvärme” med huvudfinansiär E.ON och deltagande parter; Barkarby Science, LocalLife, Järfälla kommun samt fastighetsbolagen Byggvesta och Wallenstam. Projektet går ut på att genom information, enkäter minska plastavfallet i restavfallet.

Sortera mera – Om en fjärdedel ca (10kg), av plasten sorteras bort från varje boendes restavfall så skulle en minskning med 15% av co2 avtrycket från den specifika fastighetens avfall kunna uppnås. ByggVesta och Wallenstam deltar genom varsin fastighet där testbädden pågår. LocalLife mäter genom en digital plattform de förändringar som sker för att minska utsläppen av koldioxid, och E.ON önskar mindre plast i fjärrvärmeverket.

I maj 2021 vann LocalLife- Ignite Swedens Kommersialiseringspris – ett pris som riktar sig till en startup som gör ett pilotprojekt med en kommersiell aktör, i detta fall E.ON. https://about.locallife.se/blogg/pressmeddelande-blogg/locallife-vinner-arets-kommersialiseringspris-2021/

”Det stora målet med projektet är att bidra till en minskning av koldioxidutsläppen som är relaterade till uppvärmningen av fastigheterna. Det vill vi göra genom att hitta skalbara och affärsmässiga lösningar samt bra samverkansformer mellan kommunen, fastighetsägare, boende och andra aktörer” säger Rebecka Höjner, Projektledare Hållbar Stadsutveckling på E.ON.

Projektet bidrar till FN:s globala mål: 7 -hållbar energi för alla, 11 -hållbara städer & samhälle och 12 -hållbar konsumtion & produktion. Syftet är att öka miljömässig hållbarhet inom regionen och skapa större medvetenhet om individens egen påverkansmöjlighet för en renare energi.

Att man kopplar ihop E.ON, LocalLife, fastighetsägare i Barkarbystaden och kommunen för att tillsammans driva hållbar återvinning på den testbädd som Barkarby Science tagit fram är en av de positiva effekterna.

Läs mer

Kontakta oss

Undrar du något? Vi svarar dig gärna.

Vill du bli medlem i vårt nätverk eller pitcha en idé så kan du fylla i formulären på Bli medlem eller Pitcha idé. Har du generella frågor når du oss på kontaktinfo bredvid, samt info@barkarbyscience.se

Barkarby Science AB

Vasaplatsen 11
177 80 Järfälla

Sophia Sundberg
Sophia Sundberg

VD

Mob: 0736592629
sophia.sundberg@barkarbyscience.se