Meny

Uppdrag

Barkarby Science skapar en plattform för samverkan mellan offentlig sektor, akademi och näringsliv. Tillsammans vill vi bidra till en hållbar stad med människan i centrum. Vi samverkar inom olika projekt och nätverk.

Våra projekt finns i anknytning till Järfälla kommun och stadsutvecklingsprojektet Barkarbystaden. Här byggs en levande stad med tusentals nya bostäder, tusentals nya arbetsplatser och många nya kvarter.  Barkarbystaden blir en stad med låg energiförbrukning och goda förutsättningar för en hållbar utveckling.

Barkarby Science verksamhet utgår från de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 och fokuserar på följande fyra programområden: den klimatsmarta staden, den cirkulära staden, framtidens mobilitet och den attraktiva staden.

Den klimatsmarta staden

Klimatomställningen är ingen isolerad fråga för Barkarbystaden. Järfälla kommun har signerat Viable Cities Klimatkontrakt 2030 med syfte att snabba på klimatarbetet ytterligare. En klimatsmart stad kräver att lösningarna bli smartare och mer sammankopplade, där samverkan mellan fler parter blir nödvändig.​

I en klimatsmart stad är ambitionen att skapa förutsättningar för hållbar användning av energi och transporter, likväl som ren luft och rent vatten. Det krävs ett aktivt arbete för att minska utsläppen av växthusgaser, men också för att framtidssäkra staden mot klimatförändringarnas effekter. ​

Barkarby Science är en innovationsplattform där samverkan skapas mellan offentlig sektor, akademi och näringsliv. Till denna innovationsplattform efterfrågas projekt inom allt från koldioxidinfångning och energibesparingslösningar till naturbaserade lösningar och klimatanpassningar. ​

Den cirkulära staden

För en grönare framtid behöver det ske en omställning från linjär till cirkulär ekonomi där resurser förvaltas och avfall minimeras. I denna omställning står staden i centrum i och med sin höga koncentration av människor och material på ett relativt litet område. Det här skapar också förutsättningar för cirkulära och resurseffektiva lösningar. ​

Järfälla kommun har som mål att accelerera omställningen och att vara klimatneutral år 2030. Att gå från invanda mönster i ett linjärt system till cirkulära flöden är dock en utmaning för stadens alla aktörer, inklusive invånare. ​

Barkarby Sciences testbädd utgör en viktig pusselbit för att innovera, testa och samarbeta kring cirkulära lösningar och söker därför projekt inom exempelvis delningsekonomi, energiflöden och  masshantering. Vi vill bidra till att främja arbetet enligt principen ”reduce, reuse och recycle -lätt att göra rätt”, för såväl företag som invånare.​​

Framtidens mobilitet

För att skapa ett hållbart samhälle behöver stadens olika transportsystem utvecklas för både personresor och godstransporter. De behöver vara lättillgängliga, säkra, trygga och effektiva, och inte minst klimatsmarta. ​

Barkarbystaden kommer att utgöra en ny knutpunkt för kollektivtrafik med tillgång till bland annat tunnelbana och pendeltåg. Knutpunkten behöver länkas samman med andra mobilitetslösningar för att skapa ett hållbart transportsystem. Många gånger handlar det inte bara om att lösa ett tekniskt problem, utan även att lösa frågor kring affärsmodeller, ägarskap, regelverk och styrning. ​

Inom framtidens mobilitet ser Barkarby Science möjligheter att utveckla den autonoma linjetrafiken, bilpooler och andra mobilitetslösningar som är lättanvändbara och tillgängliga. Vi främjar arbete för cykel, gång och kollektivtrafik och stöttar tester av innovativa idéer som främjar ekologisk, social, och ekonomisk hållbarhet.​

Den attraktiva staden

I en attraktiv stad finns en blandning av funktioner och människor, samt bebyggelse av olika karaktär. Genom att skapa miljöer som bjuder in till möten, aktiviteter och kultur för stadens alla invånare skapas trygghet och trivsel, vilket är ett prioriterat område för Barkarby Science. ​

I Barkarbystaden kommer 14 000 nya bostäder byggas fram till 2035, med successiv inflyttning allt eftersom att nya bostäder står inflyttningsklara. Det innebär att en helt ny stad kommer byggas under en lång tid vilket är en utmanande process för både boende och byggare. ​

En attraktiv stad handlar om allt från social hållbarhet och tillgänglighet, till gestaltning och nya arbetsprocesser. Barkarby Science arbetar därför i, och för kommande projekt som adresserar utmaningar för olika målgrupper såsom besökare, byggherrar, näringsidkare, service, vård och omsorg, samt invånare i livets alla skeden.  ​

Välkommen att ta del av en powerpointpresentation om Barkarby Science. Eller boka ett möte med oss så berättar vi gärna mer.

https://barkarbyscience.se/wp-content/uploads/2024/06/Presentation-av-Barkarby-Science.pptx

Kontakta oss

Undrar du något? Vi svarar dig gärna.

Vill du bli medlem i vårt nätverk eller pitcha en idé så kan du fylla i formulären på Bli medlem eller Pitcha idé. Har du generella frågor når du oss på kontaktinfo bredvid, samt info@barkarbyscience.se

Barkarby Science AB

Vasaplatsen 11
177 80 Järfälla

Sophia Sundberg
Sophia Sundberg

VD

Mob: 0736592629
sophia.sundberg@barkarbyscience.se