Meny

Vad vi gör

Barkarby Science skapar en plattform för samverkan mellan offentlig sektor, akademi och näringsliv. Tillsammans vill vi bidra till en hållbar stad med människan i centrum. Vi samverkar inom olika projekt och nätverk.

Våra projekt finns i anknytning till Järfälla kommuns projekt Barkarbystaden. Här byggs en levande stad med tusentals nya bostäder, tusentals nya arbetsplatser och många nya kvarter.  Barkarbystaden blir en stad med låg energiförbrukning och goda förutsättningar för en hållbar utveckling.

Barkarby Science verksamhet utgår från de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 och fokuserar på följande fyra programområden: den attraktiva staden, den cirkulära staden, den klimatsmarta staden och framtidens mobilitet.

Den attraktiva staden

För att skapa en attraktiv och hållbar stad behöver människans behov tillgodoses. Vi vill bidra till att människor trivs, känner sig trygga och mår bra.  En stor utmaning är att skapa en trivsam miljö även under utbyggnadsfasen.

Den cirkulära staden

Att arbeta utifrån cirkulära affärsmodeller skapar på sikt ett hållbart samhälle. I samband med Barkarbystadens enorma utbyggnad kommer det att vara ett stort flöde av material. Att kunna hantera detta på ett cirkulärt sätt inom området kan skapa stora vinster både ekonomiskt och miljömässigt.

Avfallshanteringen i Barkarbystaden är idag omhändertagen genom en sopsugsanläggning
samt matavfallskvarnar till VA- nätet. Övriga fraktioner hämtas på traditionellt sätt och för
detta system finns det högst troligt nya innovativa lösningar som vi tillsammans kan
identifiera och arbeta för att implementera.

Den klimatsmarta staden

I det hållbara samhället behöver utsläppen minska av klimatpåverkande gaser. Förutom
transporter påverkar byggnation och byggnader klimatet i stor utsträckning. Staden behöver också anpassas till de klimatförändringar som sker.
För att skapa ett hållbart samhälle med god robusthet gällande energianvändning behöver smarta nät utvecklas i större utsträckning. Vi behöver bli bättre på att samverka för att möjliggöra detta i Barkarbystaden. Järfälla kommun och E.ON har fört diskussioner om hur denna fråga kan lösas på bästa sätt, en utmaning är hur samverkan ska ske mellan olika berörda aktörer.

Framtidens mobilitet

För att skapa ett hållbart samhälle behöver stadens olika transportsystem utvecklas. Det är intressant att utveckla hur boende och verksamma i städer förflyttar sig inom staden samt in och ut ur staden. Ett projekt som kan bidra till utvecklingen av ett säkrare och mer effektivt system för persontransporter kan vara autonom busstrafik. Barkarby Science kan skapa möjlighet att testa nya lösningar i nybyggd stadsmiljö.

Kontakta oss

Undrar du något? Vi svarar dig gärna.

Vill du bli medlem i vårt nätverk eller pitcha en idé så kan du fylla i formulären på Bli medlem eller Pitcha idé. Har du generella frågor når du oss på kontaktinfo bredvid, samt info@barkarbyscience.se

Barkarby Science AB

Vasaplatsen 11
177 80 Järfälla

Sophia Sundberg
Sophia Sundberg

VD

Mob: 0736592629
sophia.sundberg@barkarbyscience.se

Lise-Lotte Herrfall
Lise-Lotte Herrfall

Projektledare

Mob: 0727434800
Lise-Lotte.Herrfall@Barkarbyscience.se