Meny

Projektinfo


Projektnamn

Viable Cities – Klimatneutrala Barkarbystaden 2030

Projektledare

Ida Boman Järfälla kommun
Jenny Ångman Barkarby Science

Medverkande aktörer

Järfälla kommun
NCC
Skanska
ÅF
e.on
Södertörns högskola

Status

Viable Cities – Klimatneutrala Barkarbystaden 2030

Viable Cities, det strategiska innovationsprogrammet för smarta och hållbara städer, är den hittills största satsningen som genomförts i Sverige på forskning och innovation om smarta och hållbara städer. I projektet Klimatneutrala städer 2030 är Barkarby Science en del av det konsortium som tillsammans med Järfälla kommun, ÅF, NCC, E.ON Energilösningar samt Södertörns högskola kommer ta ett helhetsgrepp kring klimatneutral samhällsbyggnad och undersöka hur modern mobilitet, digitalisering och samhällsplanering kan bidra till klimatneutralitet i såväl Barkarbystaden som i framtida stadsutvecklingsprojekt. Inom ramen för projektet kommer Barkarby science studera hur vi kan utvecklas som innovationsplattform kopplat till klimatneutralitet.

Mer information om projektet: I Barkarbystaden i Järfälla växer en helt ny stadsdel fram, med tusentals planerade bostäder och arbetsplatser. Stora samhällsbyggnadsprojekt skapar både utmaningar och möjligheter att redan från början göra smarta, hållbara val för en klimatneutral stadsdel. Järfällas koldioxidbudget fastslår att kommunen måste minska utsläppen av växthusgaser från transporter och byggnader med 10-15% per år, vilket ställer höga krav på smarta mobilitetslösningar och klimatneutralt byggande i Barkarbystaden. För att nå dit behöver vi fördjupad kunskap och en handlingsplan för hur stadsdelen bör planeras för klimatneutralitet och vad som krävs för att stärka medborgarengagemanget och skapa drivkraft för omställning i enlighet med koldioxidbudgeten. 

I det här projektet tar vi ett helhetsgrepp kring klimatneutral samhällsbyggnad och undersöker hur modern mobilitet, digitalisering och samhällsplanering kan bidra till klimatneutralitet i såväl Barkarbystaden som i framtida stadsutvecklingsprojekt.

Läs mer om Viable Cities och de nio beviljade ansökningarna här: http://viablecities.com/nio-stader-klimatomstallning/