Meny

Vad är på gång hos Barkarby Science?

Barkarby Science arbetar för samverkan, kunskapsuppbyggnad och informationsspridning. Här delar vi nyheter kring vår verksamhet, projekt vi deltar i, eller spännande saker som är kopplade till det vi arbetar med.

Nya Spännade Projekt för klimatomställning; SVIKT- Smarta Växter i Klimatets Tjänst och CIRCLA – Digitala tvillingar i värdenätverk.

Barkarby Science inleder 2022 med sitt fortsatta engagemang för samverkan, klimatomställning och målen för Agenda 2030. I slutet av 2021 fick vi möjligheten att starta upp dessa betydande projekt. SVIKT som arbetar både för upptagning av föroreningar i mark och vatten genom växter samt att genom sin biomassa och växtlighet kunna fånga upp koldioxiden ur luften. I detta projekt är det Järfälla kommun som projektleder, Clean Nature som står för forskning och utförande samt vi på Barkarby Science som arbetar med kommunikation, kunskapsuppbyggnad och informationsspridning kring projektet. Det ska utmynna i ett pilotprojekt där vi kommer att plantera plantor och utvädera dess effekter. Projektet stöds av Vinnova. https://www.vinnova.se/p/smarta-vaxter-i-klimatets-tjanst-svikt/

Circla – ett projekt som innehåller femtio olika aktörer med sex olika delprojekt. Syftet med projektet är att; omställningen till en cirkulär ekonomi är avgörande för att skapa en hållbar framtid. För att skapa nya samarbeten som driver på omställningen måste nya samarbeten och värden skapas. För att göra detta möjligt måste vi basera dessa samarbeten på fakta och källdata. Att gå från de linjära flödena till cirkulära är inte en enkel sak och det krävs samarbeten, nya tankar gällande delning av data samt förståelsen och möligheten till att skapa ett gemensamt värdenätverk med spårbarhet och tillgänglig data. Ragn-Sells är ett miljöföretag som arbetar för en hållbar användning av världens resurser. De ser därför övergången till en cirkulär ekonomi som strategiskt viktig, inte bara för företag, utan för alla.  Delprojektet Digitala tvillingar i Värdenätverk projektleds av Mikael Lindecrantz, Ragn-Sells. Barkarby Science deltar som projektpart. Huvudprojektledare är Malin Rosqvist, projektledare på RISE och initiativtagare till CIRCLA. Projektet finansieras delvis av Vinnova. https://crcla.se/

Kontakta oss

Undrar du något? Vi svarar dig gärna.

Vill du bli medlem i vårt nätverk eller pitcha en idé så kan du fylla i formulären på Bli medlem eller Pitcha idé. Har du generella frågor når du oss på kontaktinfo bredvid, samt info@barkarbyscience.se

Barkarby Science AB

Vasaplatsen 11
177 80 Järfälla

Sophia Sundberg
Sophia Sundberg

VD

Mob: 0736592629
sophia.sundberg@barkarbyscience.se