Hur kan delningsekonomi och mobilitetstjänster integreras i bostaden? Hur ser arkitekturen ut då? Vilka systemförändringar behövs för att nå dit? Mo-Bo är ett intressant bostadskoncept där mobilitetstjänster löser de boendes behov av transporter på ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart sätt, läs mer här: https://www.mo-bo.se/