Meny

Vad är på gång hos Barkarby Science?

Barkarby Science arbetar för samverkan, kunskapsuppbyggnad och informationsspridning. Här delar vi nyheter kring vår verksamhet, projekt vi deltar i, eller spännande saker som är kopplade till det vi arbetar med.

70 procent av invånarna i Stockholms län skulle kunna cykla till arbetet på under 30 minuter

En potentialstudie för arbetspendling med cykel  visar att 70 % skulle kunna nå arbetet inom 30 minuter om cykling tillåts på alla vägar. Konsultbolaget Trivector Traffic, som jobbar med hållbara transporter, har på uppdrag av det regionala cykelkansliet på Region Stockholm genomfört en studie som undersöker möjligheterna för länets invånare att cykla till och från arbetet.

Region Stockholm menar att det saknas uppgifter om cykelns fulla potential för arbetspendling i länet, och att detta innebär att bilen ofta betraktas som det självklara alternativet, trots att det finns goda möjligheter att ersätta bilresan med cykel. Läs mer om denna intressanta studie och se story map här: https://sll.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=6d0733c7ed6b431a921ff792f4c772fe

Kontakta oss

Undrar du något? Vi svarar dig gärna.

Vill du bli medlem i vårt nätverk eller pitcha en idé så kan du fylla i formulären på Bli medlem eller Pitcha idé. Har du generella frågor når du oss på kontaktinfo bredvid, samt info@barkarbyscience.se

Barkarby Science AB

Vasaplatsen 11
177 80 Järfälla

Sophia Sundberg
Sophia Sundberg

VD

Mob: 0736592629
sophia.sundberg@barkarbyscience.se