Meny

Senaste nytt om projekt vi involverade i eller intresserade av

Barkarby Science samverkar genom olika innovations- och utvecklingsprojekt. Här delar vi nyheter kring vår verksamhet och de projekten och samarbeten vi deltar i eller är intresserade av.

70 procent av invånarna i Stockholms län skulle kunna cykla till arbetet på under 30 minuter

En potentialstudie för arbetspendling med cykel  visar att 70 % skulle kunna nå arbetet inom 30 minuter om cykling tillåts på alla vägar. Konsultbolaget Trivector Traffic, som jobbar med hållbara transporter, har på uppdrag av det regionala cykelkansliet på Region Stockholm genomfört en studie som undersöker möjligheterna för länets invånare att cykla till och från arbetet.

Region Stockholm menar att det saknas uppgifter om cykelns fulla potential för arbetspendling i länet, och att detta innebär att bilen ofta betraktas som det självklara alternativet, trots att det finns goda möjligheter att ersätta bilresan med cykel. Läs mer om denna intressanta studie och se story map här: https://sll.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=6d0733c7ed6b431a921ff792f4c772fe