Meny
Drive Sweden Policy Lab

Eftersom lagar och regler inte ändras i samma höga takt som utvecklingen av teknik och marknad håller, behövs nya metoder för policy- och regleringsinnovation. Syftet med labbet är att utforska hur teknik- och tjänsteutvecklingen relaterar till det existerande lagutrymmet för framtidens mobilitetstjänster. Case 1 – Modernare och enklare skattesystem för privat bildelningCase 2 – Busskameror […]

Cirkulär Fjärrvärme

På testbädd Barkarbystaden pågår pilotprojektet “Cirkulär Fjärrvärme” med huvudfinansiär E.ON och deltagande parter; Barkarby Science, LocalLife, Järfälla kommun samt fastighetsbolagen Byggvesta och Wallenstam. Projektet går ut på att genom information, enkäter minska plastavfallet i restavfallet. Sortera mera – Om en fjärdedel ca (10kg), av plasten sorteras bort från varje boendes restavfall så skulle en minskning […]

Viable Cities – Klimatneutrala Barkarbystaden 2030

Viable Cities, det strategiska innovationsprogrammet för smarta och hållbara städer, är den hittills största satsningen som genomförts i Sverige på forskning och innovation om smarta och hållbara städer. I projektet Klimatneutrala städer 2030 är Barkarby Science en del av det konsortium som tillsammans med flera aktörer kommer ta ett helhetsgrepp kring klimatneutral samhällsbyggnad. Från och […]

Smarta Växter I Klimatets Tjänst

2020 signerade Järfälla kommun ”Viable Cities Klimatkontrakt” och siktar mot att vara en av de ledande i klimatomställningen. För att klimatanpassa Järfälla kommun behöver Järfälla förutom att minska sina utsläpp även undersöka möjligheten att lagra kol, samt arbeta förebyggande med olika klimatanpassningsåtgärder. Bland åtgärderna lyfts bland annat vikten av att öka andelen vegetation och grönytor […]

Modern mobilitet i Barkarbystaden

Modern mobilitet i Barkarbystaden är ett projekt som initierades mellan SL, Nobina och Järfälla kommun. Medel har sökts för att ett driva projekt med smart mobilitet i den nya staden. Barkarby Science har deltagit från det att avtalet initierades och varit en pådrivande faktor i projektet. Barkarby science känner stolthet över att vara en del […]

Kontakta oss

Undrar du något? Vi svarar dig gärna.

Vill du bli medlem i vårt nätverk eller pitcha en idé så kan du fylla i formulären på Bli medlem eller Pitcha idé. Har du generella frågor når du oss på kontaktinfo bredvid, samt info@barkarbyscience.se

Barkarby Science AB

Vasaplatsen 11
177 80 Järfälla

Sophia Sundberg
Sophia Sundberg

VD

Mob: 0736592629
sophia.sundberg@barkarbyscience.se

Lise-Lotte Herrfall
Lise-Lotte Herrfall

Projektledare

Mob: 0727434800
Lise-Lotte.Herrfall@Barkarbyscience.se