Meny

Barkarby Science är en arena för näringsliv, akademi och samhälle

där vi samverkar för att nå en hållbar samhällsutveckling.

Vi fokuserar på nya innovativa system, miljöer samt tekniska lösningar

som skapar en bättre vardag för människan i staden.
Om oss

Barkarby Science bidrar till en innovativ och hållbar stad

Vi samverkar inom utbyggnadsområdet Barkarbystaden genom olika innovations- och utvecklingsprojekt. Barkarby Science sätter människans behov i centrum och bidrar till att en hållbar stad byggs, där människan trivs och mår bra. Vi vill att staden upplevs som attraktiv både under byggfasen och när den är färdigutbyggd. Vi fokuserar på nya innovativa system, miljöer eller nya innovativa tekniska lösningar som skapar en bättre vardag för människan i staden.

Till Om oss
LEVA i Barkarbystaden

Vi startar nu ett projekt där vi vill skapa förutsättningar för boende och verksamma i Barkarbystaden att samverka för att nå ett tryggt, inkluderande och trevligt Barkarbystaden med människan i centrum. Vi kommer att börja inom området hållbar mobilitet.

Viable Cities – Klimatneutrala Barkarbystaden 2030

Viable Cities, det strategiska innovationsprogrammet för smarta och hållbara städer, är den hittills största satsningen som genomförts i Sverige på forskning och innovation om smarta och hållbara städer. I projektet Klimatneutrala städer 2030 är Barkarby Science en del av det konsortium som tillsammans med Järfälla kommun, ÅF, NCC, E.ON Energilösningar samt Södertörns högskola kommer ta […]

Modern mobilitet i Barkarbystaden

Projektet skpar förutsättningar för ett hållbart resande till och från samt inom Barkarbystaden. Projektet ger en unik möjlighet att integrera ny teknik, kollektivtrafik och infrastruktur för en modern och hållbar stadsutveckling som möter människors behov av tillgänglighet, både idag och i framtiden. Projektet drivs av Nobina, SL och Järfälla kommun. Barkarby Science deltar som en […]

Testbädd Barkarbystaden

Barkarby Science vill tillsammans med sina ägare och kommande samarbetspartners skap förutsättningar för att använda delar av stadsutvecklingsprojektet Barkarbystaden som testbädd. För att möjliggöra detta behöver diverse analyser genomföras och strategier formuleras. I Barkarbystaden (inkl. Veddesta) kommer upp till 25000 bostäder att byggas, vilket skapar möjligheter att utveckla hållbart bostadsbyggande, där utvecklade processer och ny […]

Projekt

Aktuella projekt

Vi samverkar inom utbyggnadsområdet Barkarbystaden genom olika innovations- och utvecklingsprojekt. Bolaget ägs av 7 olika aktörer och har tecknat ett ‘letter of intent’ med Södertörns högskola samt KTH. Verksamheten utgår från ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet och fokuserar på följande fyra programområden: den attraktiva staden, den cirkulära staden, den klimatsmarta staden och framtidens mobilitet.

Till projekt